Els dos ulls no concideixen en el mateix objecte de fixació. Es pot presentar en desviacions oculars de diferents tipus, tot i que la més frequent es la desviació cap a dins (endotropia). Les causes poden ser refractives (causades per un defecte d’ulleres que es diu hipermetropia) o per causes inervacionals, paral·lítiques o restrictives. Es tracta prescribint el defecte d’ulleres i en ocasions mitjançant cirurgia.estrabismo-infantil