El Centre d’Oftalmologia treballa amb les següents mútues:

  • Assistència Sanitària Col·legial
  • Agrupació Mutua
  • Caser
  • Adeslas
  • AXA
  • Generali
  • Mutua General de Catalunya
  • Mutua de Terrassa
  • Trafisaba
  • Medifiatc