estudio-refraccion 

Estudi de la refracció

Es realitza la medició exacte del defecte refractiu que presenta el pacient. Podem realitzar mitjançant el autorefractòmetre automàtic (adults) o mitjançant la retinoscopia de franja i l’instil·lació de coliris dilatadors (nens)

campimetria-computerizada 

Campimetria computeritzada

Examen oftalmològic que evalua el camp visual, detectant qualsevol alteració provocada per lesions a nivell de la via óptica intracraneal o per lesions causades per l’augment de la pressió ocular.

retinografo 

Retinografia

Fotografia de la part interna del globus ocular. Ens permet realitzar un seguiment de lesions en el nervi òptic o retina. També permet explorar el fons d’ull d’una manera ràpida i efectiva sense necesitat, en molts casos, d’instil·lar coliris dilatadors.

oct 

Tomografia de Coherència Òptica

Es una prova bàsica per el diagnòstic d’enfermetats de la retina, especialment centrada en la patologia de la màcula. És imprescindible per el seguiment dels diferents tractaments de la DMAE (degeneració macular associada a l’etat). També és útil per el seguiment de patologies de nervi òptic.

biometria 

Biometria

Aquesta prova permet un càlcul perfecte de la potència de la lent intraocular que s’implanta en la cirurgia de cataracta.

yag 

Làser YAG

Aquest tipus de làser permet realitzar la neteja de la càpsula posterior opacificada en el postoperatori de cataracta amb un temps mínim, sense dolor i sense necessitat d’utilitzar cap tipus de lent accessòria.